Dispoziţiile Primarului
Aici - dispozitie privind desemnarea membrilor Grupului de lucru și ai comisiei de selecție a partenerilor pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, O.S. 4.2. "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate"